Douglas Soe-Lin and Rinzin ​O. ​ Dorji (​Executive Director​, Royal Textile Academy)

Douglas Soe-Lin and Rinzin O.  Dorji (Executive Director,  Royal Textile Academy)